logotype
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7

IRODA TELEPÜLÉSTERVEZÉS

Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és mellékletei, valamint a helyi településrendezési eszközök (a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) rendelkezései szerint szabad.

 

A településtervezés három funkciója:

- tervező funkció–előrelátás, vízió, koncepció-adás, stratégia

- fejlesztő funkció–napi és rövidebb távú települési fejlesztő aktivitás

- szabályozó funkció–fejlesztési jogok biztosítása, „külső” fejlesztések kontrollja

 

Településtervezési munkánk során ezt a három funkciót tartjuk szemünk előtt. A helyi lakosokkal, a hatóságokkal, a döntéshozókkal, civil szervezetekkel folyamatosan egyeztetve az elképzelések, az előírások összehangolásával végezzük munkánkat.