logotype
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7

IRODA ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS

 

Munkáknál már a tervezés során arra törekszünk, hogy energiatakarékos anyagokat, megoldásokat alkalmazzunk.

Vállaljuk régi épületek energetikai felmérését, javaslatot teszünk az utólagos hőszigetelésére, takarékos megoldások kialakítására.

Mikor kötelező az épületenergetikai tanúsítvány?

2012. január 1-től érvényes szabályozás:


Az épület energetikai jellemzőit az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint – amennyiben nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal –

tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

a) új épület építése;

b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)

ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy

bb) egy évet meghaladó bérbeadása;

c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Mely esetekben nem kell tanúsítványt készíteni?

Nem terjed ki a rendelet hatálya, vagyis nincsen tanúsítási kötelezettség az alábbi építmények vonatkozásában:
a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;

c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;

d) a hitéleti rendeltetésű épületre;

e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;

g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;

h) a műhely rendeltetésű épületre;

i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

Energetika tanúsítvány (zöldkártya) minta