logotype
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7

IRODA AKADÁLYMENTESÍTÉS

Célkitűzésünk

Az akadálymentesítés nemcsak a jogszabályok betartása, hanem közös érdekünk. A fogyatékos emberek környezetéből le kell bontani az általunk épített akadályokat, hogy újra önállóan végezhessék életüket, munkát vállalhassanak, integrálódhassanak a társadalomba. Ezért nemcsak a törvény által előírt épületek, hanem munkahelyek akadálymentesítésével is foglalkozunk.

Irodánk valamennyi munkatársa elkötelezett híve a megváltozott képességű, mozgás-, látás-, hallássérült és értelmi fogyatékos emberek életkörülményeinek javításának, illetve az idős emberek támogatásának.

Design for all, azaz tervezés mindenkinek - ez jellemzi szemléletünket minden tervezési feladat elkészítésekor.

Nemcsak a munkánkban, hanem szabadidőnkben is támogatjuk, segítjük az idős és sérült emberekkel foglalkozó intézményeket, szervezeteket.

 

Egyenlő esélyű hozzáférés

A közszolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybevevő állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető; továbbá az az épület, amelyben a közszolgáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók és a szolgáltatások egyformán igénybe vehetők.

 

Akadálymentességre és esélyegyenlőségre vonatkozó jogszabályok

1998. évi XXVI. számú törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

1997. évi LXXVIII. számú törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről

 

 

 

 Akadálymentesítéssel kapcsolatos blogunk